ធុង​ផ្ទុក

  • Stainless steel tank

    ធុងដែកអ៊ីណុក

    ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីនអេនជីអ៊ីច្នៃប្រឌិតថ្មីមានជំនាញផលិតធុងស្តុកថ្នាំដុសធ្មេញធុងស្តុកក្រែមធុងស្តុករាវធុងស្តុកចល័តអ៊ីណុកនិងទាញស៊ីឡាំង។ យើងអាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលមិនមានលក្ខណៈស្តង់ដារម៉ាស៊ីនរបស់យើងសម្រេចបាននូវស្តង់ដារអនាម័យហើយសមស្របសម្រាប់ឱសថម្ហូបអាហារគ្រឿងសំអាងនិងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។